• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI thông báo LỊCH KHAI GIẢNG ...

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI thông báo LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP LIÊN THÔNG: Liên thông từ sơ cấp lên trung cấp ngành boong/ máy Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành boong/ máy KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP: Điều khiển tàu biển Khai thác máy tàu biển Đại lý tàu biển. Điện tàu thủy Các chương trình huấn luyện nghiệp vụ cho thuyền viên: Huấn luyện nghiệp vụ cơ bản IMO, Nhiệm vụ an ninh, Huấn luyện làm quen tàu dầu, tàu hóa chất... Cấp mới, đổi, gia hạn sổ thuyền viên, chứng chỉ, chứng nhận đã quá hạn LIÊN HỆ: 0941305722 Địa chỉ: Trung tâm huấn luyện thuyền viên 156/109 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG