• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI 👉 thông báo LỊCH KHAI GIẢNG ...

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI 👉 thông báo LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP LIÊN THÔNG: ♦️ Liên thông từ sơ cấp lên trung cấp ngành boong/ máy ♦️ Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành boong/ máy 👉 KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP: ♦️ Điều khiển tàu biển ♦️ Khai thác máy tàu biển ♦️ Đại lý tàu biển. ♦️ Điện tàu thủy ♦️ Các chương trình huấn luyện nghiệp vụ cho thuyền viên: Huấn luyện nghiệp vụ cơ bản IMO, Nhiệm vụ an ninh, Huấn luyện làm quen tàu dầu, tàu hóa chất... ♦️ Cấp mới, đổi, gia hạn sổ thuyền viên, chứng chỉ, chứng nhận đã quá hạn ☎LIÊN HỆ: 0941305722 🏢 Địa chỉ: Trung tâm huấn luyện thuyền viên 156/109 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng (Bến xe miền Tây cũ)
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG