• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

RentMart Property Management. Tina Ha, Real Estate Broker, Lic # 01337642. Dịch vụ quản lý nhà ...

RentMart Property Management. Tina Ha, Real Estate Broker, Lic # 01337642. Dịch vụ quản lý nhà cho thuê từ A đến Z, theo đúng các quy định của pháp luật về Fair Housing, để quý vị yên tâm lo cho công việc và chăm sóc gia đình của mình. - Tìm người thuê nhà - Run credit và background check - Soạn thảo hợp đồng thuê nhầ - Thu tiền nhà hàng tháng - Sửa chữa những hư hỏng - Sửa chữa nhà trước và sau khi cho thuê - Eviction và các thủ tục pháp lý liên quan Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý apartment 100-200 units cho các công ty lớn.
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG