• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

Nhà hàng VN tại Westminster, đông khách, rộng 2,000 sqft, rent $3,800. Tiệm đẹp. Lease ...

Nhà hàng VN tại Westminster, đông khách, rộng 2,000 sqft, rent $3,800. Tiệm đẹp. Lease còn dài. $180,000 Nhà hàng Phở VN tại Rowland Heights, rộng 1,600 sqft, rent $6,500. Lease còn dài, có walking cooler/freezer. Giá $79,000 Nhà hàng Low key Poke tại Loma Linda, đông khách, rộng 1,100 sqft. Rent $3,000. Giá $60,000. Chủ truyền nghề Nhà hàng Phở VN tại Rosemead, rộng 2,400 sqft, rent $7,200, cho mượn nợ lại nếu không đủ tiền trong 2 năm, $139,000 Chuyên mua bán nhà và cơ sở thương mại. Xin L/L Trang: 714-675-5722
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG