• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

Nhà hàng ở San Jose hoạt động trên 5 năm, chủ về hưu, không người ...

Nhà hàng ở San Jose hoạt động trên 5 năm, chủ về hưu, không người trông coi, cần sang nhượng. Giá cả thương lượng. Xin liên lạc 408 643 1408 để biết thêm chị tiết, xin để lại Text message.
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG