• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

Nhà 4 Bed/ 2 bath ( 126 S 24th SJ), co’ mày giặt máy sấy ...

Nhà 4 Bed/ 2 bath ( 126 S 24th SJ), co’ mày giặt máy sấy bếp. Nhận Housing. Remodel tất cả mới. 3 Parking space. Gia’ Thuê $3200 chia tiền điện gas nước! Gọi 408-307-9379 or 408-809-4357
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG