• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

Liên hệ cô Hằng 0977675830 hoặc cô Nga 0972600935 ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH TUYỂN SINH VĂN ...

Liên hệ cô Hằng 0977675830 hoặc cô Nga 0972600935 ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỆ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp nghề, cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7 chủ nhật) 1. Các ngành đào tạo: - Kế toán - Quản trị kinh doanh - Công nghệ thông tin - Ngôn ngữ Anh -Thú y - Kỹ thuật Xây dựng 2. Đối tượng dự thi liên thông chính quy: - Những người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên,có đủ sức khỏe và không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG