• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 2021 - trường đào tạo cấp chứng chỉ quản ...

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 2021 - trường đào tạo cấp chứng chỉ quản lý giáo dục Mầm non, tiểu học, thcs, thpt, tc CĐ Liên thệ Cô Minh 0987.748.463 hoặc cô Hương 0987.758.401 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và c ấp ch ứng ch ỉ nghi ệp v ụ qu ản l ý gi áo d ục; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. I. Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục: - Cán bộ quản lý cấp trường như Ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn các trường mầm non, phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) - Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cán bộ quản lý và chuyên môn các cơ sở giáo dục không chính quy (trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng, trường bổ túc văn hóa, ...). II. THỜI GIAN VÀ CHỨNG CHỈ Thời lượng: 360 tiết Chứng chỉ : Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ nghiệp vụ của trường Đại học Giáo Dục - ĐH Quốc gia Hà Nội III. HỒ SƠ 1. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu) 3. Bản sao bằng cấp chuyên môn (có công chứng), CMT phô tô, 02 ảnh 3x4. IV. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI LIÊN HỆ Điện thoại: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, phố Dương khuê, Mai dịch, Cầu giấy, Hà Nội. Chú ý: Nhà trường có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị. Yêu cầu đảm bảo từ 40 học viên đăng ký trở lên và có đủ trang thiết bị đào tạo và thi. Như phòng học lý thuyết, học thực hành, phòng thi, phòng hội đồng,..
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG