• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

chứng chỉ nấu ăn, Liên hệ vào lớp ngay DD: 0987.7484.63 or 098.775.8401 BỒI DƯỠNG NGHIỆP ...

chứng chỉ nấu ăn, Liên hệ vào lớp ngay DD: 0987.7484.63 or 098.775.8401 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON; QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON; NẤU ĂN MẦM NON - Căn cứ vào Snhu cầu thực tế của cán bộ , giáo viên, nhân viên, sinh viên đang và có nguyện vọng công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tư thục và đối tượng có nhu cầu; việc tổ chức đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm mầm non như sau: *** ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON • Là những cán bộ viên chức,giáo viên, nhân viên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ và đang làm công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non, những người có nguyện vọng vào công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ giáo dục mầm non. • Có trình độ từ THCS trở lên. *** NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON - Tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học trong trường Mầm non - Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ trong trường Mầm non - Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG