• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

NHẮN TIN, THÔNG BÁO

Liên hệ cô Nga 0972600935 hoặc cô Hằng 0977675830 SỞ ...

Liên hệ cô Nga 0972600935 hoặc cô Hằng 0977675830 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP – SƠ CẤP I.Tuyển sinh hệ chính quy các ngành : -Hệ Trung ...