Nam Mo A Di Da Phat. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat. ...

Nam Mo A Di Da Phat. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat. Nam Mo Dai Tu Dai Bi Tam Thanh Cuu Kho Cuu Nan Quan The Am Bo Tat Ma Ha Tat. Nam Mo Dai The Chi Bo Tat. Nam Mo Dia Tang Vuong Bo Tat. Moi ngay ...