• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

HalloweenCòn hơn 20 ngày nữa mới đến Halloween nhưng một số cư dân đã trưng bày hình ảnh, trong đó có một gia đình người Mễ Tây Cơ năm nào cũng trưng bày rất nhiều hình ma quỷ từ ngoài ngõ vào tận trong nhà, tại số 1030 Lehnhardt Ave, Santa Ana phía sau chợ Mom Supermarket như hình trên đây (Tin ảnh: Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Share :

Gửi bình luận