• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

Hạ Viện trình nghị quyết tiến hành thủ tục điều tra truất phế tổng thống


Dân Biểu James McGovern, một đảng viên Dân Chủ từ Massachusetts, và là Chủ Tịch Ủy Ban Quy Luật Hạ Viện, đã soạn thảo và đệ trình nghị quyết về thủ tục điều tra truất phế tổng thống. Trong hình chụp ngày thứ Ba, 29 tháng 10, ông McGovern đang nói chuyện với các phụ tá trong văn phòng của ông tại Quốc Hội.

HOA THỊNH ĐỐN - Vào ngày thứ Ba, Ủy Ban Quy Luật Hạ Viện đã công bố nội dung của một nghị quyết mà theo đó tất cả các dân biểu sẽ có dịp bỏ phiếu vào ngày thứ Năm tuần này. Nghị quyết đó trình bày những quy luật hướng dẫn các dân biểu, hay đúng ra là các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, tiến tới trong thủ tục truất phế Tổng Thống Donald Trump.
Toàn Hạ Viện sẽ biểu quyết thủ tục truất phế được biên soạn trong nghị quyết, và cuộc biểu quyết này sẽ rất gay go. Nếu nghị quyết bị Cộng Hòa cản trở và không thể thông qua, Hạ Viện vẫn có những cách khác để tiếp tục bước tới trong cuộc điều tra ông Trump liên quan đến vụ ông gây áp lực với chính phủ Ukraine cho quyền lợi riêng.

Nghị quyết cung cấp chi tiết về cách thức mà Hạ Viện sẽ thực hiện để đẩy cuộc điều tra luận tội đến giai đoạn truất phế. Ngày thứ Năm cũng sẽ là lần đầu tiên toàn Hạ Viện được bỏ phiếu cho một vấn đề liên quan đến việc truất phế ông Trump.
Sự việc Hạ Viện bỏ phiếu cho thấy phía Dân Chủ đã tương nhượng theo yêu cầu của phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, nữ Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã khẳng định rằng cuộc biểu quyết vào ngày thứ Năm này không chính thức cho phép tiến hành thủ tục truất phế như yêu cầu của Cộng Hòa, nhưng sẽ giúp “xóa bỏ bất cứ sự nghi ngờ nào về việc chính phủ Trump có giấu giếm những tài liệu, ngăn chặn những nhân chứng không được điều trần, cố tình không tuân theo luật pháp, hoặc tiếp tục cản trở công việc của Hạ Viện.”

Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng nghị quyết là một biện pháp được đưa ra quá trễ sau mấy tuần tổ chức những buổi điều trần trong phòng kín. Tuy vậy, nghị quyết này cho thấy trong thời gian tới, những cuộc điều trần sẽ được công khai, khi mà Cộng Hòa sẽ phải tranh luận với Dân Chủ về hành động của ông Trump đối với chính phủ Ukraine, trước những lời khai của các nhân chứng hoặc viên chức bị yêu cầu phải điều trần, thay vì nói về thủ tục truất phế tổng thống.
Nội dung của nghị quyết được công bố ngày thứ Ba đã đưa ra cách thức mà Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện sẽ thực hiện những cuộc điều trần công khai, và cách thức mà Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện “phải báo cáo với các Dân Biểu về những nghị quyết, quy luật truất phế, hoặc những đề nghị nào khác mà Ủy Ban nhận thấy cần làm.”

Dành cho những cuộc điều trần công khai, nghị quyết đưa ra những quy tắc kể cả ngôn ngữ mà chủ tịch và các ủy viên cao cấp – trong đó có vị dân biểu cao cấp của Cộng Hòa – thuộc Ủy Ban Tình Báo phải tuân theo khi phỏng vấn các nhân chứng trong vòng 90 phút, với 45 phút bằng nhau dành cho mỗi đảng.

Share :

Gửi bình luận