• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

TIN VIỆT KIỀU

Lễ truy điệu & an táng 81 hài cốt Tử Sĩ Nhảy Dù QL/VNCH

Các ông đã có công đem được hài cốt 81 tử sĩ Nhảy Dù đến Little Saigon, Nam California để làm lễ truy điệu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster, và an táng tại khu Tượng Đài Thuyền Nhân trong nghĩa trang Peek Funeral Home, Westminster vào sáng ngày thứ Bảy 26 tháng 10, 2019.