• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

HẾT NƯỚC NÓI

Báo động gấp một vấn nạn đã cũ của Giáo Dục Cộng Sản

“Anh coi có chết không? Cách đây vài tuần, có cháu sao viên rình và phát hiện hai bạn (trong trường) lén hôn nhau và dùng điện thoại di động quay phim để báo cho thầy cô. Sau đó, cháu này bị một trận đòn. Em thấy tin nhắn mà thằng nhỏ em nhận, em lo quá!”

Trục xuất vào nghĩa địa

Bà luật sư Miriam Aukerman không biện hộ anh Jimmy Aldaoud nữa; bà nói với phóng viên truyền thông, "Không luật pháp nào đúng, khi con người nhân danh pháp luật trục xuất người khác vào nghĩa địa."