• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

DIỄN ĐÀN PHẢN ĐỘNG

Cỏ hoa thời thổ tả

“Khi lên án Phan Khôi, người ta thường dẫn chứng rằng ông đã nói hoặc viết câu này câu kia chống Đảng, chống Bác, là sai cả.

Thư cảm ơn của Hồng Ân

Một lần nữa kính biết ơn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, nhất là Cộng đồng người Việt tai Canada, quý Ân Nhân đã giúp tôi trong lúc hoạn nạn.

Lịch sử Việt Nam lại sắp sang trang

Cuộc di cư 1954: Nước Việt Nam bị cưa đôi. Một nửa nước bị nhuộm đỏ bởi lý thuyết đầy tính ma quỷ, huyễn hoặc của Đảng Cộng Sản, biến con người thành những dụng cụ biết đi, những con ngựa bịt mắt, hay những nô lệ thời đại mới. Một nửa nước thì bàng hoàng nhìn những kẻ di cư xộc xệch, lếch thếch đến với điếu cầy, thuốc lào, và hàm răng đen, mang theo ngôn ngữ cao vút như tiếng chim, và làm việc không nghỉ

Đả đả, đàm đàm

'Đả đả, đàm đàm' là một trong nhiều chiến thuật của chiến lược du kích, thực hiện bằng cách vừa đánh, vừa hòa đàm; Việt Cộng sử dụng chiến thuật đó khiến Mỹ lạng quạng...

Những người chèo thuyền trên đất cố đô

Họ lấy ruộng của mình để bán rẻ cho doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh và họ xúi mình mua thuyền bằng tiền đền bù ruộng để làm phương tiện đi chèo thuê cho các khu du lịch. Cuối cùng, các khu du lịch khỏi tốn tiền sắm thuyền mà lấy chính cây đậu để luộc trái đậu. Kinh khủng thật!

Miền Nam còn giúp miền Bắc

Từ năm 1975 đến nay, cuộc sống của đồng bào miền Nam và miền Bắc ảnh hưởng lẫn nhau nhiều hơn. Chế độ cai trị từ Hà Nội đè lên trên Sài Gòn hết cục cựa